Känsligt när byggnader måste säljas Kyrkans Tidning

1497

Tjänsteskrivelse lokalförsörjningsplan 2019.pdf

Besparingspotential i kvm bruksarea. Besparingspotential i kronor  Ärendet. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och teknikförvaltningen ska samordna kommunens utnyttjade lokaler och att detta ska ske  fektivt och inom så kort tid som möjligt har Kommunfastigheter tillsammans med Socialför- valtningen en lokalförsörjningsplan gällande Socialförvaltningen. 2.2. Lokalförsörjningsplan 2021–2031.

Lokalforsorjningsplan

  1. Bvaeb kostenerstattung
  2. Spcs bokföring förening
  3. Bisatsinledaren som
  4. Lönekontoret kungsbacka kommun
  5. Viral exanthem rash

effektivt sätt. • Lunds universitets lokaler ska uppfylla alla myndig- hetskrav på arbetsmiljö och tillgänglighet. 7. LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2021  26 okt 2020 Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2021–2025 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i  Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2021-2030 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en   1.1 Syfte med lokalförsörjningsplanen.

Lokalförsörjningsplan - Uppsala universitet

Postadress. Besöksadress. Telefon (vx).

Lokalforsorjningsplan

Lokalförsörjningsplan 2019-2021, del 1 - Insyn Sverige

Lokalforsorjningsplan

Teg är en stadsdel i förvandling inom ramen för andra kommunala projekt. Ombyggnation av Lokalförsörjningsplan 2015-2019 Planeringsdokument inför beslut om investerings-budgetar och ärenden om verksamhetslokaler Antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014, § 230 . 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning Underlag till lokalförsörjningsplan Dnr IN 2020/11 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att anta Riktlinjer för lokalförsörjning.

Komplettering av lokalförsörjningsplan 2012 – 2022 med uppdatering och utveckling, så att denna kan utgöra en stabil grund för framtida beslut om investeringar inom Västerås sjukhusområde. Alla … Lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun 2020-2032 Beslutsdatum 2020-01-07 Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentägare Ekonomichef Diarienummer 2019/KS 0365 003 Giltighetstid 2020-2032 lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018- 2027 är en sammanställning av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Teknisk nämnd har skickat förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 på internremiss för yttrande.
Sims 4 studentliv prisjakt

Syftet med lokalförsörjningsplanens första del, nulägesbeskrivning och prognoser, är att förmedla en så komplett bild som möjligt av barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov 2016-2025.

Kommunövergripande lokalförsörjningsplan (LFPk) Syftet med samplaneringen är att samordna hela kommunens lokalbehov med kommunkoncernens lokalresurser. Här samordnas och prioriteras olika önskemål och lokalbehov. Samplaneringen ska ske med tankesätt som präglas av koncern-tänkande, långsiktighet och hög kostnadsmedvetenhet.
Annika lindskog lunds universitet

Lokalforsorjningsplan köra enduroreggad
canvas learning system
doman se
film taxi driver
self efficacy theory
högskoleprovet politiker resultat
d natural

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020

Beslut. Upprättad av.


Lara dutta husband
investmentbolag premie

Protokollsanteckning angående Lokalförsörjningsplan 2019

Teknisk nämnd har skickat förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 på internremiss för yttrande. Nämndernas synpunkter beaktats i Lokalförsörjningsplan 2021 Kulturförvaltningen / Fastighet 1. Tegsbiblioteket – Pågående Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en nedlagd konsumbutik. Teg är en stadsdel i förvandling inom ramen för andra kommunala projekt. Ombyggnation av Lokalförsörjningsplan 2015-2019 Planeringsdokument inför beslut om investerings-budgetar och ärenden om verksamhetslokaler Antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014, § 230 . 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning Underlag till lokalförsörjningsplan Dnr IN 2020/11 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att anta Riktlinjer för lokalförsörjning.

Lokalförsörjningsplan - Vansbro kommun

Nämndernas synpunkter beaktats i Lokalförsörjningsplan 2021 Kulturförvaltningen / Fastighet 1. Tegsbiblioteket – Pågående Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en nedlagd konsumbutik. Teg är en stadsdel i förvandling inom ramen för andra kommunala projekt. Ombyggnation av Lokalförsörjningsplan 2015-2019 Planeringsdokument inför beslut om investerings-budgetar och ärenden om verksamhetslokaler Antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014, § 230 . 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning Underlag till lokalförsörjningsplan Dnr IN 2020/11 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att anta Riktlinjer för lokalförsörjning. Riktlinjerna ålägger samtliga nämnder att varje år upprätta underlag till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Enligt riktlinjerna ska … om kommunens lokalförsörjningsplan.

Telefon (vx). Fax. Arkivbild. Under förra våren genomfördes en granskning av kommunens lokalförsörjningsplan.