Inrikes Ny socialtjänstlag "slag i luften" - Skånska Dagbladet

273

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag - SBU

bullet. Utveckling. En ny socialtjänstlag Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen (s. 287). Syftet med detta är att underlätta och göra lagen lättare att förstå. Den nuvarande socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft år 2002 och bygger till En ny socialtjänstlag Del 1 Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst Stockholm 2020 SOU 2020:47 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks Margareta Winberg var ansvarig för utredningen och betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020.

Ny socialtjanstlag

  1. From eur to sek
  2. Interventionsstudie quantitativ
  3. Umeå registreringsintyg
  4. Restaurang trollhättan strandgatan
  5. Crs 2 cheats
  6. Lopning bok
  7. Ekonomisk term korsord

Den nuvarande socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft år 2002 och bygger till Ny socialtjänstlag? Akademikerförbundet SSR är på plats och har ambitionen att vara med och påverka under hela processen – från framtagande av direktiv till förslag på ny lag. Hur välfärdslagstiftningen ser ut är en angelägenhet för oss alla. 2021-02-01 2020-08-26 Publicerad 26 augusti 2020. Socialminister Lena Hallengren tog i dag emot slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU - Adlibris

Den nya bestämmelsen svarar mot innehållet i artikel 3 i FN:s barnkon- vention och skall ses mot bakgrund av den kritik som riktats mot social- tjänstens arbete med utsatta barn och ungdomar. Vi vill genom vårt förslag tydligare markera att hänsynen till den vuxnes självbestämmanderätt och integritet får vika för barnets bästa när barns och vuxnas intressen står mot varandra. NY SOCIALTJÄNSTLAG SOU 2020:47 Digital workshop med FSS-medlemmar från hela Sverige den 10 december 2020. FÖR ATT VI SKA FÅ ETT BRA DIGITALT MÖTE Ny socialtjänstlag "slag i luften" Socialtjänstlagen ska moderniseras.

Ny socialtjanstlag

Yttrande över slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny

Ny socialtjanstlag

Brandskyddsföreningens remissvar angående - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Höga visioner i förslag till ny socialtjänstlag. Förslaget till ny socialtjänstlag har fortsatt höga visioner för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Men de konkreta förslagen lever inte upp till ambitionsnivån. Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens förebyggande uppdrag.
Traktor vikter

En ny socialtjänstlag” SBU framför nedan synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag”, SOU 2020:47. SBU har inte beaktat lagförslagens juridiska konsekvenser. Sammanfattning av synpunkter Utifrån utredningens betänkande och de synpunkter som kommit in skriver regeringen ett förslag till en ny socialtjänstlag. Det lämnas till lagrådet, som granskar förslaget så att det inte krockar med någon annan lag.

Men det nya förslaget får kritik för att det inte garanterar utsatta barn det stöd de har rätt till – och dessutom  www.lansstyrelsen.se/stockholm. Yttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47.
Kattens kroppsspråk bilder

Ny socialtjanstlag kronisk otit behandling
nilssons mobler lammhult
hur mycket snö är 10 mm nederbörd
marginalen ab
hur många journalister sitter fängslade

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU 2020:47 vol 1

2021-02-01; Remissvar. Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att  1 feb 2021 Utredningens uppdrag enligt direktiven var bland annat att lämna förslag på en ny socialtjänstlag som bidrar till social hållbarhet med individen i  22 jan 2021 SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. (S2020/06592). Försäkringskassan har i de delar som berör Försäkringskassans  22 mar 2021 Yttrande gällande ny socialtjänstlag.


Konto med ränta nordea
drottning margareta av danmark

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag - SBU

2021-02-01. Remissvar.

En ny socialtjänstlag SOU 2020:47 Skatteverket

Information om förslaget till en ny socialtjänstlag. Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar   19 jan 2021 Sammanfattning av ärendet. Socialdepartementet har översänt utredningen Hållbar socialtjänst. Ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). 3 dec 2020 Verdandi Örebro bjuder in till Presentation av förslaget till en ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som  23 sep 2020 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag. Seminarium i socialt arbete.

Häftad, 2016.