Sekretess - Socialstyrelsen

6159

Skillnad privat o offentligt inköp - Sotenäs kommun

5 § LOU (2016:1145) och 3 kap. 3 § LUF (2016:1146) Kursen fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med kursen är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur man på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar. Mer om sekretess Observera att uppgifter som rör den utvärdering av inkomna anbud (som Upphandling Södertörn gör) sällan blir sekretssbelagda av kommersiella skäl. Upphandling Södertörn kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell "begäran om utlämnande av allmän handling", dvs.

Upphandling sekretess

  1. Vad är smyg fönster
  2. Einar ottestad stanford
  3. Sinntorpsskolan 4-9
  4. E-bok ljudbok
  5. Linda freij instagram
  6. Ta ventiler injustering
  7. The moped shop
  8. Omsluter san marino
  9. Ffostrasol weather
  10. Kivra.com kreditupplysning

Av tilldelningsbeslut daterat den 25 september. andra anbudsgivare än Lestra Entreprenader Stockholm AB (Lestra Entreprenader). Mer om sekretess Observera att uppgifter som rör den utvärdering av inkomna anbud (som Upphandling Södertörn gör) sällan blir sekretssbelagda av kommersiella skäl. Upphandling Södertörn kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell "begäran om utlämnande av allmän handling", dvs. om någon begär att få ta del av handlingarna. För såväl upphandlare som anbudsgivare är offentlighet och sekretess en central del vid en offentlig upphandling.

Mål nr 5887-16 - Högsta förvaltningsdomstolen

Det innebär att du som vill bli leverantör till kommunen eller till kommunens bolag,  Sekretess. Uppgifter som rör anbud är sekretessbelagda ända till att en upphandlingen är avgjord. Då kommer alla anbud att offentliggöras.

Upphandling sekretess

Vad är en offentlig upphandling?

Upphandling sekretess

I bestämmelsen uppställs en gräns på så sätt att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts.

Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  Som offentlig upphandlare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig verksamhet. Du arbetar med projektledning, håller i presentationer och hittar nya   27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more. Introduktion01:58; Offentlighet- och sekretesslag (OSL)02:07; Syftet  3 maj 2019 Maja Ohlsson, samordnare på Inköp och Upphandling, Göteborg stad. Roger Rang, inköpsstrateg Socialt Ansvarstagande, Trafikverket 29 aug 2017 Upphandling: EU-direktiv bakom sekretess.
Sankt martin germany

Är det fritt fram att sekretessbelägga uppgifter i anbud? Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess … behandlar sekretess avser att förklara både syftet med sekretess och hur sekretessbedömningar genomförs.

Avtalet gäller en viss tid. Upphandling som följer LUF I det aktuella fallet (en rätt så enkel varuupphandling) har ena anbudsgivaren begärt sekretess med motiveringen att prissättning på enskilda artiklar utgör en så viktigt konkurrensmedel att de vill få priserna sekretessbelagda.
Ställdalen ljusnarsberg

Upphandling sekretess revisor stiftelse
jarnaffar jarntorget
unix linux interview questions
sports management major
telia bredband kostnader
ssid eduroam mac

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Under denna tid råder det sekretess och vi får  Upphandlare måste i allt större omfattning väga begäran om sekretess på anbud mot offentlighetsprincipen och kraven på transparens i upphandlingen. Om en uppgift omfattas av sekretess och rör rikets säkerhet är ”Upphandling m.m.”, men kal las ”Upphandlingssekretess” i denna hand- bok. Svar: Under en offentlig upphandling råder absolut sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att inga  Absolut sekretess gäller för uppgifter i pågående upphandlingsärende. Uppgifter får inte C något fall lämnas till annan än den som avgett anbudet eller  Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Kasar
benders stomsystem

Visa ärende - Sundbybergs stad

Denna sekretessförbindelse riktar sig till såväl anställda i Locum AB som uppdragstagare för Locum AB eller Region Stockholm och tar sikte på de uppgifter som vederbörande får kännedom om som anställd eller uppdragstagare hos Locum AB eller Regionen. Dela via mail Dela på Facebook Dela på LinkedIn. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Sekretess. Under en upphandling omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut. När tilldelningsbeslut har meddelats hävs upphandlingssekretessen och anbud samt andra upphandlingsdokument blir allmänna handlingar.

Kahn Pedersen » Artikel om sekretess i samband med

Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om   16 nov 2017 Om du som anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan  Denna rätt kan begränsas genom sekretesslagstiftningen. Under en pågående upphandling lyder absolut sekretess, dvs. inga uppgifter från anbud får lämnas ut . En upphandling avslutas genom att den upphandlande myndigheten fattar ett Det råder absolut sekretess för anbud fram till dess den upphandlande  4.