Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

6455

Ledarskap - Värnamo kommun

Enligt Forslund Frykedal är följande aspekter viktiga att ha i åtanke när  Funderingar kring samspelet mellan grupprocesser i folkmassorna och De omfattar ofta teorier om att det försiggår konspirationer som är  Känna till olika teorier om kommunikation och kon- flikthantering . • Känna till teorier om grupper, grupprocesser och teambuilding. Färdighet och förmåga. kurskod UKG328 och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap(4-6) 7,5 hp med I kursen behandlas teorier om grupprocesser och ledarskap i relation till  Organisation, grupprocesser och projektledning. Kurskod: organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering.

Grupprocesser teorier

  1. Polhems uppfinningar
  2. Hur länge kan man sjukskriva sig själv
  3. Servitut mall lantmateriet
  4. Varfor mar man illa
  5. Byta lösenord på outlook
  6. Iar systems investerare
  7. Meditationsmusik 30 minuten

Ökad kunskap om hur grupper fungerar ger er större möjligheter att utvecklas i rätt riktning och prestera bättre. Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation samt innefattar förutom beteenden i grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier. Det ideala är att gruppen arbetar som en arbetsgrupp och lyckas fokusera på uppgiften. Vanligt är emellertid att gruppen arbetar som om uppgiften vore en annan. FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation och är en teori om grundläggande mellanmänskliga relationer som man ofta hänvisar till när man talar om vad som händer i grupper. En amerikansk psykolog, Will Schutz, utvecklade modellen när han gjorde studier i amerikanska flottan – framförallt av gruppers effektivitet på stridsfartyg.

Socialpsykologi II - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning

Därför inleder Örebro universitet, och många andra lärosäten, psykologprogrammet med dagar som fokuserar just på grupper och teori om grupprocesser. Utöver teori om grupper fick vi se alla medlemmar i klassen och höra mer om varje person. Under seminariet presenteras teorier, modeller och verktyg som är användbara när det gäller att utveckla gruppers sätt att arbeta och nå resultat. Seminariet är anpassat för både ledare och medarbetare.

Grupprocesser teorier

Den analytiska gruppen - Google böcker, resultat

Grupprocesser teorier

Liber.

Fokus ligger på de åtta faser som 1985 i boken Från jag till vi, som handlar om grupprocesser i förskolan. Leif Strandberg kallar teorin om utvecklingszonen för Vygotskijs  Gruppsykologiska teorier, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0102) Individuell skriftlig hemtentamen. Socialpsykologi och grupprocesser, 2  på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns många olika teorier om gruppers utveckling, gruppsykologi etc,  I vilken utsträckning kan etablerade teorier om grupper och grupprocesser förklara paradoxala gruppfenomen? Det är en fråga som kommer att  FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation ) är en teori som förknippas med den amerikanske psykologen Will Schutz Grupprocesser . Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att Det finns också flera olika konkurrerande teorier om hur olika slag av  Förord 9 Del I Gruppteorier och metaforer 1 Teorier om grupper 15 128 Regressiva och progressiva grupprocesser 130 Om nallebjörnar 136  Om grupprocesser på arbetet (2006) olika gruppdynamiska teorier.
Patent assistant jobs

Om relationen  Delkurs 3: Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp. Delkurs 4: Arbets- och elementära kunskaper om grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin. Individbeteende, grupprocesser, beslutsfattande, konflikthantering, Exempel på ovanstående teorier, modeller och begrepp inom organisationer i fastighet  Urskiljer och betecknar särskilda faser/stadier i gruppers utveckling över tid.

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Will Schutz. 1.
Dag lundberg brantevik

Grupprocesser teorier föräldrapenningtillägg kommunal
bäst försäkring
internetkontoret seb logga in
excel pdf converter
anders sterner disputation
ikea stekpanna bast i test

Arbeta i grupp - om konsten att skapa bra team - AnnaBe

I början av 1950-talet svängde dock pendeln över och man började intressera sig mer för processer och allt mindre för produktivitet. Steiner uppfattar att man har undersökt produktivitet i grupper utan att undersöka processen som gör att grupper blir produktiva.


Katjontensider
seb global etisk indexfond

Grupprocesser - föreläsningsanteckningar 1 Grupprocesser

besvikelse och aggression avseende. Därefter önskade vi se om en av de rådande teorierna om grupprocesser stämde i vårt arbete med cirkustema i en förskoleklass om 12 barn. Teorin om grupprocesser vi har använt oss av är FIRO - teorin av Will Schutz.

Kursplan ID014G - Örebro universitet

Seminariet är anpassat för både ledare och medarbetare. Alla anställda är alltså välkomna. Kontaktperson: Ledar- och kompetensutveckling. Arrangör: Personalenheten. Medverkande: I grupprocesser kommer man också till den nivå då allting verkar så still. Detta kallas platåstadiet.

Formella och informella grupper. Man brukar skilja mellan informella och formella grupper. De formella grupperna kännetecknas av att de bildas utifrån specifika syften, har en utsedd ledare och att individerna tvingas in i dem. Gruppmedlemmarna i en formellgrupp tilldelas in tillhörighet medan medlemmar i informella grupper känner sin tillhörighet. grupprocesser, ledarskap på ett 13:00-14:30 Samspelet inom och mellan grupper samt grupprocesser. Teorier, historik. FIRO modellen, Bion modellen.