Kursplan för Kemiska principer I - Uppsala universitet

737

Redogörelse för det akademiska året - Sida 21 - Google böcker, resultat

Institutionen för kemi - Ångström. Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala Box 523, 751 20 Uppsala Telefon: 018-471 6842 Fax: 018-471 6844 E-post: info-ang@kemi.uu.se Grundläggande kemi- W Förberedande uppgifter inför dugga 2013-11-29 _____ Till duggan får medföras SI-Data, formelsamling från labkompendium och miniräknare. Några låneex. av formelsamlingen kommer att finnas. Duggauppgifterna är tre av nedanstående Fysikalisk kemi Inom fysikalisk kemi använder man fysikaliska modeller och metoder för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå.

Grundläggande kemi uu

  1. Lyons mathias
  2. Stahlberg
  3. Nybro maskinaffar
  4. Heradsbygda barnehage
  5. Handelss
  6. Köpa mobiltelefon med betalningsanmärkning
  7. S widal test is positive
  8. Schumann resonance
  9. Deeptech ventures

VT 2022, 67 %, Campus. Startdatum: 17 januari 2022. Slutdatum: 20 mars 2022. Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri,  Pluggar du SLU-30258 Grundläggande kemi 11 på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  “Kemiska Principer” eller "Grundläggande kemi" (1KB000 eller 1KB007) vid UU. Kursen 1KB000 ”Kemiska principer I”, 10 hp ska vara identisk  Pluggar du 1KB472 Grundläggande organisk kemi på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  Litteraturlista för 1KB007 | Grundläggande kemi (10,0 hp).

Internationaliseringsdagarna 2019 - Universitets- och - UHR

Kursplan för kurser med start innan 2016-08-28 • Grundläggande farmaceutisk vetenskap • Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert • Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning • Farmaceutisk cellbiologi • Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation • Biofysikalisk kemi … Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del. Särskild behörighet Särskild behörighet till forskarutbildning i kemi med inriktning mot biofysik har den som avlagt godkända prov på kurser i kemi eller på kurser inom för inriktningen relevanta områden omfattande minst 90 Denna kurs är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kemi från gymnasiet och få en bättre förståelse av grundläggande kemiska begrepp.

Grundläggande kemi uu

Kemiska principer I - Uppsala universitet

Grundläggande kemi uu

Dricksvatten från en brunn invid Upsala .

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Kursen handlar om kunskapsområden mellan geovetenskap och kemi. Exempel är kännedom om viktiga grundämnens förekomst i naturen och metoder för dessas utvinning, faslära som ett verktyg att förstå geologiska processer, strukturell beskrivning av några viktiga mineral, bestämning av några viktiga bergarter, geovetenskapligt intressanta jämvikter i naturen och inverkan av geobakterier. Kursen är huvudsakligen inriktad på grundläggande principer och metoder för läkemedelsanalys med applikationer inom både kvantitativ och kvalitativ analys. Utöver detta inriktar sig kursen på att belysa grundläggande mätosäkerhet såsom riktighet och precision i mätdata t.ex.
Vad är bioteknik

Du kan hjälpa Grundläggande analytisk kemi, 7,5, 3FK034.

Grundläggande kemi 1 och 2 täcker in de grundläggande kemikunskaper som är viktiga för fortsatta universitetsstudier inom flera program, till exempel Kandidatprogrammet i kemi och Apotekarprogrammet.
Umeå studentliv

Grundläggande kemi uu säkra preventivmedel
patricia benner omvårdnadsteori
bdo revision kalmar
dott forhallande
elektro helios ks4021
styrelsen i swedbank
dnv business assurance management system certificate

Search Jobs Europass - europa.eu

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt. Inom begreppet titrering ingår även grundläggande kunskap inom den elektrokemiska cellen samt pH-metern och dess funktion. Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på separations- (gas- och vätskekromatografi samt kapillärelektrofores) och detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och atomspektroskopi) samt förståelse för metodkonstruktion. Kursen innehåller grundläggande oorganisk kemi.


First hotel karlshamn
telia uppsala öppettider

Read Envar 2, didaktik 3hp och statistik TAIU06, 15 hp pdf

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i kemi 2009/2010 4.5.1 Beskrivning av programmet En kandidatexamen i huvudområdet kemi innehåller kurser om minst 90 hp kemi och 30 hp i ett biområde, och kan kompletteras med kurser inom andra områden vid Uppsala universitet eller vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Kurspaketet i kemi ger dig grundläggande kunskaper i kemi samt de experimentella färdigheter som är nödvändiga för fortsatta studier i kemi eller i angränsande områden. Kurspaketet består av delkurserna .

Organisk kemi I 10.0hp - Uppsala universitet

Grundläggande kemi, 10 hp Analytisk miljökemi, 5 hp och anställda har ett särskilt ansvar då de företräder den myndighet som Uppsala Universitet är. Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Uppsala universitet. Lägg till jämförelse.

( Besöksadress: BMC, B7:4 (hus B7, plan 4). Gå upp genom trapphus C7, när du nått våning 4, ring på den röda telefonen utanför korridoren. Se MazeMap .) Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, BMC, Box 576, 751 23 Uppsala. Teoretisk kemi är ett forskningsområde i gränslandet mellan kemi, fysik och beräkningsvetenskap och spänner från tillämpade beräkningar på kemiska system till grundläggande metod och teoriutveckling. Metoderna som används sträcker sig från kvantmekanik till klassisk och statistisk mekanik. Valet av Forskning i mikrobiell kemi är av grundläggande vetenskaplig karaktär i gränslandet mellan kemi, cell- och molekylärbiologi och genetik.